Menu Zavrieť

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
Katedra ekonomiky Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2020
Slovenská republika, Rajecké Teplice, 21. – 22. októbra 2020

Zborníky príspevkov z predošlých ročníkov boli zaradené do databázy Web of Science, Clarivate Analytics.

Zborník z ročníka 2019 bol indexovaný vo Web of Science do 3 mesiacov od jeho publikovania.

 

Vybrané príspevky budú odpublikované v nasledujúcich indexovaných, impaktovaných a karentovaných časopisoch po pozitívnej recenzii editora a v súlade s recenzným konaním príslušného časopisu:

Z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky bolo v partnerských časopisoch odpublikovaných 30 článkov.

Medzinárodný vedecký partner

Spiru Haret University, Bukurešť, Rumunsko Spiru Haret University (USH) je najväčšia súkromná univerzita v Rumunsku