Menu Zavrieť

Registrácia

Podmienkou účastníka konferencie je vyplnenie registračného formulára  a uhrada konferenčného poplatku. Po úspešnej registrácii obdržia účastníci konferencie potvrdzujúci e-mail. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na globalizacia@fpedas.uniza.sk.

V priebehu 10 dní po registrácii je účastníkom konferencie zaslaný informačný mail o akceptovaní zaslaného abstraktu spolu s pokynmi pre úhradu konferenčného poplatku. Účastníci dostanú faktúru v elektronickej forme po úhrade registračného poplatku.

Each author can be max. 1 main author and 2 co-author

Active participation (250€)Virtual participation (200€)

Attention! According to tax system of European Union is the registration fee for passive participation:

  1. Registration fee paid by institution with VAT number – pay 166.67€.
  2. Registration fee paid by private person without VAT number – pay 200€.

Maximum length of paper is 10 pg. Additional page will be charged (50€ per pg.)
Payment information are available at : ke.uniza.sk/en/conference

single roomdouble roomapartments