Menu Zavrieť

Registrácia

Podmienkou účastníka konferencie je vyplnenie registračného formulára  a uhrada konferenčného poplatku. Po úspešnej registrácii obdržia účastníci konferencie potvrdzujúci e-mail. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na globalizacia@fpedas.uniza.sk.

V priebehu 10 dní po registrácii je účastníkom konferencie zaslaný informačný mail o akceptovaní zaslaného abstraktu spolu s pokynmi pre úhradu konferenčného poplatku. Účastníci dostanú faktúru v elektronickej forme po úhrade registračného poplatku.

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.