Menu Zavrieť

Vedecký výbor

Odborní garanti konferencie

prof. Ing. Tomáš KLIEŠTIK, Ph.D.
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Anna KRIŽANOVÁ, CSc.

Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Editor konferencie

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

Pracuje ako vedúci Katedry ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita. Jeho zameranie, technické a vedecké aktivity sú zacielené najmä na problematiku aplikácie kvantitatívnych matematicko-štatistických metód vo finančnom riadení a rozhodovacom procese podnikov, DEA analýza, neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy logika, viacrozmerné štatistické metódy, kvantifikácia a analýza rizika, atď. Výstupy jeho výskumov sú publikované v štyroch domácich vedeckých monografiách, jednej zahraničnej odbornej monografii v ruštine a jednej v angličtine, dvoch odborných publikáciách v angličtine, 3 domácich akademických publikáciách, 2 domácich skriptách, 22 článkov je publikovaných v domácich vedeckých a odborných časopisoch, 40 článkov v zahraničných vedeckých časopisoch, 32 príspevkov v zborníkoch z domácich medzinárodných konferencií a 58 prác v zborníkoch zo zahraničných medzinárodných konferencií. Príslušné publikácie, články a pripomienky boli viac ako 800-krát citované doma i v zahraničí. Je členom vedeckej rady troch medzinárodných vedeckých recenzovaných časopisov indexovaných v databáze Scopus (Economics, Management and Financial Markets, Journal of Self-Governance and Management Economics and International Journal of Industrial Engineering and Management), členom vedeckého výboru niekoľkých konferencií, členom vedeckých rád viacerých univerzít a hlavný redaktor recenzovaného vedeckého časopisu Ekonomicko-manažérke spektrum. Bol vedúcim dvoch projektov APVV, troch projektov VEGA, spoluriešiteľom šiestich projektov VEGA, spoluriešiteľom jedného projektu KEGA a jedného MVTS. V projektoch sa zaoberá predovšetkým jeho odbornosťou v oblasti ekonometrie, matematického programovania, neurónových sietí, najmä univerzálneho ekonomického myslenia. Súčasné výstupy hlavného riešiteľa dosahujú európsku úroveň.

https://scholar.google.com/citations?user=zsFNpOgAAAAJ&hl=sk&oi=ao

https://publons.com/researcher/2335189/tomas-kliestik/

 

Programový výbor

assoc. prof. Adam P. BALCERZAKUniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
prof. Ing. Jaroslav BELÁS, PhD.Univerzita Tomáše Bati, Česká republika
assoc. prof. Yuriy BILAN, Ph.D.Rzeszów University of Technology, Poľsko
prof. Jelena BOROCKIUniverzita Novi Sad, Srbsko
Dr. Martin ČEPEL, PhD., MBA.Paneurópska Vysoká Škola, Slovenská republika
assoc. prof. Ing. Viktor V. DENGOV, PhD.Štátna univerzita Petrohrad, Rusko
prof. Preslav DIMITROV, PhD.South-West University Neofit Rilski, Bulharsko
Ing. Pavol ĎURANA, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
Mathilde FELSTEAD, PhD.Centre for Innovative Data-driven Smart Urban Ecosystems, Ohio, USA
Anna FIELDEN, PhD.Centre for Industry 4.0-based Manufacturing Systems, Pennsylvania, USA
prof. Ing. Beáta GAVUROVÁ, MBA., PhD.Univerzita Tomáše Bati, Česká republika
prof. Ing. Valentina V. GERASIMENKO, PhD.Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, Rusko
assoc. prof. Ing. Aleš HES, CSc.Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
Dr. Anita KOLNHOFER-DERECSKEIÓbuda univerzita, Budapesť, Maďarsko
prof. Maria KICHEVA, PhD.South-West University Neofit Rilski, Bulharsko
prof. Dr. Barbara KOS, PhD.Ekonomická akadémia, Katovice, Poľsko
Ing. Mária KOVÁČOVÁ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
assoc. prof. Ing. Pavol KRÁĽ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
prof. Justyna ŁAPIŃSKA, PhD.Univerzita Nicolaus Copernicus, Poľsko
assoc. prof. George LAZAROIU, PhD.Spiru Haret univerzita, Bukurešť, Rumunsko
prof. Ing. Zbigniew LUKASIK, DrSc.Technická univerzita Radom, Poľsko
prof. Ing. Alexander N. LYAKIN, DrSc.Štátna univerzita Petrohrad, Rusko
prof. Ing. Olga P. MOLCHANOVA, PhD.Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, Rusko
prof. Ing. Hussam MUSA, PhD.Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
assoc. prof. Zdenka MUSOVÁ, PhD.Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská republika
prof. univ. dr. Elvira NICAUniverzita ekonomických štúdií, Bukurešť, Rumunsko
assoc. prof. Judit OLÁH, PhD.Debrecínska univerzita, Maďarsko
Ing. Petra PÁRTLOVÁ, PhD. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika
prof. Michał PIETRZAK, PhD.Univerzita Nicolaus Copernicus, Poľsko
prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, PhD.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SR
prof. Dr. József POPP, PhD.Univerzita Szent István, Maďarsko
prof. univ. dr. Gheorghe H. POPESCUKresťanská univerzita Dimitrie Canemir, Bukurešť, Rumunsko
Dr. Elżbieta ROGALSKA, PhD.Univerzita Warmia a Mazury, Poľsko
assoc. prof. Mariana SEDLIAČIKOVÁ, PhD.Technická univerzita Zvolen, Slovenská republika
assoc. prof. Pengfei SHENG, PhD.Univerzita Henan, Čínska ľudová republika
Mgr. Petr ŠULEŘ, PhD. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika
assoc. prof. Vladimír ÚRADNÍČEK, PhD.Univerzita Mateja Bela, Slovenská republika
Ing. Katarína VALÁŠKOVÁ, PhD.Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
prof. Tetyana VASILYEVASumy State University, Ukrajina
Dr. phil., prof. Velga VEVEREVysoká škola ekonómie a kultúry, Lotyšsko
Ing. Zuzana VIRGLEROVÁ, PhD.Univerzita Tomáše Bati, Česká republika
Ing. Jaromír VRBKA, MBA, PhD.Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika
prof. Ing. Natalia A. ZHURAVLEVA, PhD.Štátna dopravná univerzita cisára Alexandra I., Petrohrad, RF