Menu Zavrieť

Organizačné pokyny

Podmienkou účastníka konferencie je vyplniť registračný formulár (sekcia Registrácia) a uhradiť konferenčný poplatok. Pre registráciu abstraktu je potrebné pripraviť abstrakt v anglickom jazyku a použiť šablónu pre abstrakt (formát Word), doplniť kľúčové slová a JEL klasifikáciu (http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php). Abstrakt je potrebné pripraviť nasledovne: mená autorov, názov v angličtine, kľúčové slová, JEL klasifikácia, obsah abstraktu je v angličtine, dĺžka abstraktu 200-250 slov.

Po registrácii uchádzači dostanú e-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu na konferenciu. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte nás na globalizacia@fpedas.uniza.sk.

V priebehu 10 dní po registrácii je účastníkom konferencie zaslaný informačný mail o akceptovaní zaslaného abstraktu spolu s pokynmi pre úhradu konferenčného poplatku. Účastníci dostanú  faktúru v elektronickej forme po úhrade registračného poplatku.

Ubytovanie a doprava do Rajeckých Teplíc a iné náklady nie sú súčasťou registračného poplatku.

Konferencia a spoločenský večer (raut) sa konajú v hoteli APHRODITE PALACE****, Rajecké Teplice (viď mapa).

Organizačný výbor odporúča sa ubytovať v hoteli APHRODITE PALACE****. Účastníci si môžu rezervovať ubytovanie prostredníctvom online registračného formulára (sekcia Registrácia) alebo požiadať organizačný výbor.  Prosím, nekontaktujte priamo hotel. Upozorňujeme účastníkov konferencie, že ubytovanie vieme zabezpečiť len do vyčerpania hotelových kapacít. Ak sa zaregistrujete neskôr a všetky hotelové izby sú už obsadené, nebude možné pre vás urobiť rezerváciu ubytovania v hoteli APHRODITE PALACE****.

Rokovacím jazykom konferencie sú anglický, slovenský a český jazyk. Účastníci si pripravia 10 minútovú prezentáciu v PowerPointe. Program konferencie a zborník abstraktov obsahujú iba tie abstrakty, ktoré sa prezentovali na konferencii (aktívna účasť na konferencii). Pasívna účasť znamená publikovanie článku v konferenčnom zborníku po úspešnom recenznom konaní.

Registrácia účastníkov prebieha v lobby hotela APHRODITE PALACE****, Rajecké Teplice.

Jednanie v sekciách je v troch konferenčných miestnostiach hotela APHRODITE PALACE****, Rajecké Teplice:

  1. KABARET – prízemie
  2. BLUE – 2. poschodie
  3. GREEN – 3. poschodie

 
Spoločenský večer sa koná v hlavnej reštaurácii hotela APHRODITE PALACE****, Rajecké Teplice, rovnako aj obedy a večere počas trvania konferencie.